Лектори

Доц. д-р Дорина Асенова

Доц. д-р Дорина Асенова

Доц. д-р Асенова е завършила медицина през 1985 г. в Медицинска академия-София. Доцент по акушерство и гинекология в Университетска болница ”Лозенец”. Присъдена степен кандидат на медицинските науки в Институт по акушерство и гинекология „Д.О. Отто” към Руската академия на науките – г. Санкт Петербург на тема: „Психо-социални фактори в патогенезата на късните токсикози”, под ръководството на проф. Репина и проф. Васерман.

Доц. д-р Дорина Асенова притежава над 25 години опит. Има редица завършени курсове в България, Германия и Русия – ехографскадиагностика, колноскопия, лапароскопия, пренатална диагностика.

Преподавател е в Софийския Университет на студенти медици, медицински сестри и рехабилитатори.

всички лектори