Бебе и дете

Как децата учат и възприемат езици?

Как децата учат и възприемат езици?

Децата имат вродената способност да научат всеки език, който им се представя систематично и активно. В ранна възраст освен майчиния си език, те могат без проблем да усвоят и няколко чужди, но у нас това все още среща сериозна съпротива. Най-често чуваме следните аргументи против ранното изучаване на чужд език:

 • Децата още не знаят родния си език, как ще научат друг?
 • За какво им е? С нищо няма да допринесе за развитието им, може дори да му попречи.
 • Не е нужно да се натоварват отсега. Нека да си изживеят детството, има време за учене.

Отговор на горните аргументи може да даде разбирането на следната разлика: децата усвояват език по съвсем различен начин от всички други възрастови групи.

Децата усвояват чужди езици така, както усвояват и родния си език.

Тинейджърите и възрастните учат чужди езици.

Усвояване на език

Учене на език

 • Подсъзнателно
 • Съзнателно
 • Цялостно
 • Специализирано 
 • Правилата се усещат
 • Правилата се прилагат
 • Съсредоточено върху функцията
  и посланието
 • Съсредоточено върху формата и самото учене
 • Учителят е партньор, общува на същото ниво
 • Учителят преподава и контролира
 • Няма задръжки
 • Има задръжки и те възпрепятстват процеса
 • Комуникацията е процес
 • Комуникацията е просто цел
 • Изглежда бавно
 • Изглежда бързо

Ползи от ранното езиково обучение

Въвеждането на втори или трети чужд език в бебешка и ранна детска възраст разширява капацитета на мозъка, което от своя страна увеличава цялостните способности и носи ползи през целия живот.

То стимулира вродената любов на децата към ученето, помага им да общуват със света и ги подговя за новия информационен век.

Автор: Албена Захманова, Хелен Дорон България

всички статии