Лектори

Емилия Илиева-Крайнова

Емилия Илиева-Крайнова

Емилия Илиева-Крайнова започва своята кариера в работата с хора като студент, следвайки вдъхновението да създаде младежка организация, посветена на програми за междукултурен обмен на Балканите и Европа. В контекста на разнообразни международни проекти, тя изследва темите за междукултурната комуникация и образованието за мир и става активист за регионално сътрудничество на Балканите. Професионалното й развитие я води към иницииране и управление на проект в рамките на  програми за помирение на Балканите.

В периода 2004 – 2007 година Емилия създава и провежда тренинги, семинари и уъркшопи по темите за диалога, автентичната комуникация, емпатията и разрешаването на конфликти в повечето от страните в Югоизточна Европа, включително Албания, Босна и Херцеговина, Република Македония, Сърбия и Косово, както и Турция, Гърция и Кипър. Пътят й е силно повлиян от метода и практиката на ненасилствената комуникация и дълбоката емпатия към себе си и другите.

Понастоящем, Емилия е вдъхновена от темата за потенциала на човешката свързаност със себе си и другите като начин за дълбоки промени на личностно и обществено ниво. Тя е водещ треньор, създател и управител на Communication Academy. Най-новият и учител е дъщеря и (4 г. и 6 м.), с която се стреми да живее всичко, в което вярва. Емилия е от основателите на РК „Емпатета”, в който емпатия е основна практика във взаимоотношенията между децата, родителите и учителите.

всички лектори