Лектори

д-р Валентина Гергинова

д-р Валентина Гергинова

Д-р Валентина Гергинова е завеждащ Неонатологично отделение в МБАЛ „Вита” от 2014 г. Преди това е била началник на Неонатологичното отделение във Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение “Шейново” в София. През 1994 г. придобива специалност по Детски болести в Университетската педиатрична болница в София, а през 2011 г. – по Неонатология в Клиниката по неонатология към същата болница. През 1995 г. придобива квалификация за лечение и кинезитерапия на деца със церебрална парализа, през 1996 г. – за интензивна терапия в неонаталния период, през 1997 г. – за неонатална неврология, през 1999 г. – за трансфонтанелна ехография при новороденото, а през 2011 г. изкарва курс по хранене в Научен институт в Лозана, Швейцария.

всички лектори