Къде с дете?

* Интеркънекшън ООД не носи отговорност за промяна на дата и/или час на започване и/или завършване на събитието, продължителността му, както и за осъществяването или отлагането на дадено събитие.